top of page

Fuglesikring

Det finnes flere måte å gjennomføre fuglesikring.

Man kan f.eks bruke duepigg på tak. Du kan også bruke netting for å hindre fugler å komme inn der du ikke ønsker at de kommer.

Fuglesikring:
 
Fuglesikring er beskyttelse av hus, hytter, næring og andre bygninger mot fugler. Fuglesikring er harmløst, under forutsetning at korrekt system brukes, er installert riktig og kontrolleres regelmessig, samt vedlikeholdes. Sikring av et lokalt og spesifikt problem kan bli meget vellykket. Å tvinge bort fugler fører ofte til at problemer oppstår et annet sted.
 
For å lage et fungerende styringssystem, kreves det kunnskap om hva slags fugler det gjelder, hvilken type oppholdssted de har, samt sikring systemets muligheter. Dersom feil sikringssystem blir satt opp eller er installert feil, kan flere feil oppstå uten at problemet løses. Dette kan bli dyrt å rette opp i med tanke på de høye kostnader ved montering av stillas eller bruk av lift.

Trenger du hjelp?

bottom of page