top of page

Vår Arbeidsprosess

STEG 1

Befaring

STEG 2

Tilbud

STEG 3

Oppstart

STEG 4

Rutinekontroll

Buri Norsk Skadedyrkontroll gjennomfører befaring kostnadsfritt. På en befaring innhenter vi informasjon og kunden utdyper problemstillingen de har. Etter vi har fått all nødvendig informasjon vil vi skrive et tilbud.

Etter endt befaring skriver vi et tilbud til kunden. I tilbudet vil det bli poengtert hva vi skal foreta oss og videre oppfølgning. Når tilbudet er underskrevet vil vi gjennomføre jobben ved nærmeste anledning.

Når tilbudet er signert starter vi med selve arbeidet. Vi starter arbeidet ved nærmeste anledning, vi går i mellom med kunden hva jobben går ut på. Kunden vil bli forklart at det blir skrevet en servicerapport som blir sendt når arbeidet er utført.

Etter endt arbeid hos kunde er det ofte behov for en etterkontroll/rutinekontroll for å sikre kunden at problemet ikke vedvarer. Etterkontroll blir gjennomført x antall ganger i løpet av året, avhengig av skadedyret/jobben som er utført. Det blir skrevet en servicerapport etter hver etterkontroll.

Trenger du mer informasjon?

bottom of page